Degut a la crisi econòmica que estem vivint, molts negocis s’han vist obligats a reduir costos. Una de les partides que tendeixen a reduir, són els honoraris de la gestoria fiscal, comptable i laboral.
Però la pregunta que ens hem de fer és: Quant necessitem els serveis d’una gestoria o quant en podem prescindir?
Primer de tot, hem de mirar […]