atbusinessq

Els nostres serveis a les pimes i emprenedors destaca pel valor afegit que suposa poder comptar amb uns professionals experts, quan realment els necessites.

Disposar a hores d’un expert, permet a la gerència centrar més esforços en la seva activitat principal i alhora disposar d’un suport professional extern pel control de la gestió del seu negoci.

Treballem estretament amb la direcció donant suport a l’empresa en la presa de decisions, millorant així la seva productivitat.

Les nostres especialitats són

At Business col·labora puntualment per projectes, com per exemple:

   • Assessorament i representació en comprovacions i inspeccions fiscals davant l’Administració Tributària

   • Planificació fiscal per reduir la càrrega impositiva

   • Assessorament a les persones emprenedores en el procés de creació de la seva empresa

   • Peritatges en matèria econòmica en actuacions judicials

   • Estudis econòmics financers per al càlcul del pressupost base de licitació

   • Formació a les empreses i conferències